سایت رسمی خرید چای لاغری سینا فرمول 2 http://www.teasina2.ir 2019-02-21T09:29:31+01:00 text/html 2014-02-26T09:55:46+01:00 www.teasina2.ir dayan shap چای لاغری سینا فرمول 2 http://www.teasina2.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">چای لاغری سینا فرمول2</font></span></strong></center><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; line-height: 18px; text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102); list-style: none;"><font size="2">دیگر لاغر شدن رویا نیست ... !</font></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); list-style: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 102); list-style: none;"><font size="2">چای کاملا گیاهی سینا با مخلوط گیاهان می توانند برای کاهش وزن شما موثر باشد .<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"></font></span></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">این چای پاکتی می باشد چای پاکتی به خاطر نوع دم کشیدن موثرتر از تی بگی هست و تقریبا حجم آن دو برابر چای تی بگی می باشد .<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/2.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" width="450" height="350" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/539/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>32,000 تومان</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;"><font size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><br></span></strong></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;"><font size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;">توجه :<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">&nbsp;( مشخصه چای لاغری سینای اصل )</span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">1- تصویر جعبه به این شکلی فوق می باشد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">2- بر روی جعبه یک کدی با نام ایرانکد وجود دارد در صورت که معمولا با بارکد خوان مشخص میشود با استفاده با وارد کردن این کد در سایت ایرانکد مجوز و نام کالا را میتوانید در&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">بخش کاتالوگ</span>&nbsp;مشاهده کنید در صورت وجود نداشتن کالا و یا کالایی به نام های دیگر محصول تقلبی میباشد .<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></span></font></span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></span></span></font></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/3.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2"><br></font></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">پس از سالها&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">تحقیق</span>&nbsp;در زمینه گیاهان&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">دارویی&nbsp;</span>و دم نوش ها بلاخره تیم تحقیقی سینا موفق به&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">تولید</span>&nbsp;ترکیبی شد که به جرات میتوان گفت که در نوع خود بی نظیر&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">این محصول با بهره گیری از نوع ترکیب و فراوری خاص آن توانسته بهترین چای لاغری در نوع خود باشد.</span></font></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">دیگر لاغری سریع و بدون دردسر افسانه نیست</font></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">محصولی بسیار عالی و اعجاب انگیز برای کشیدن و جمع کردن پوست بدن و همچنین لاغری موضعی&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"></font></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">کاهش وزن در چند روز ! کمری باریک در یک ماه !</font></span></p></div><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><p dir="rtl" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">چای سینا&nbsp;<span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">با بهره گیری از تجربیات گذشته و بهینه سازی فرول قبلی خود توانسته محصول چای سینا فرمول 2 را به بازار عرضه کند.</span></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/4.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/539/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p dir="rtl" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;</span><strike style="font-size: small; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike><span style="font-size: small; font-weight: bold;">32,000 تومان</span><font size="2">&nbsp;</font></p></div><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><p dir="rtl" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">اثر گذاری این محصول به سه صورت : کاهش اشتها ، دفع چربی و چربی سوزی&nbsp; است که در زیر توضیح داده شده.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); list-style: none;">- کاهش اشتها :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">کاهش اشتهای این محصول یکی از نادرترین ترکیبات در میان چایی ها و دمنوش های لاغری میباشد که به جرات میتوان گفت بهترین در نوع خود میباشد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">در ترکیبات این محصول نوعی جلبک دریایی وجود دارد که با دم کردن و نوشیدن آن در معده با مایعات موجود ایجاد حالت ژلاتین میکند و فضای خالی را پر کرده در نتیجه مانع اشتهای کاذب می شود علاوه بر این، ترکیب دو گیاه موثر در این چای موجب کاهش اشتها می شود .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); list-style: none;">- دفع چربی :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">در ترکیبات چای سینا فرمول 2 گل محمدی و برگ درخت سنا هست که باعث دفع چربی از بدن میشود و با این روش میتوان مانع جذب چربی اضافه به بدن شد . نعناع موجود در این چای باعث بهبود وضعیت گوارشی میشود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">علاوه بر اینها ترکیبات این چای موجب دفع کلسترول توسط ادار از بدن میشود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128); list-style: none;">- چربی سوز :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">با نوشیدن اولین فنجان از این چایی شما متوجه بالا رفتن دمای بدن می شوید با بالا رفتن سوخت و ساز بدن موجب مصرف کالری بیشتری در بدن می شود .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 51, 0); list-style: none;">پژوهش ها نشان میدهد نوشیدن روزانه 2 تا 4 فنجان چای لاغری می تواند تا 70 کالری انرژی ناشی از سوخت چربی ها ایجاد کند.</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/5.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px 10px 0px 5px; padding: 0px; list-style: none;"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">&nbsp; ویژگی های چای لاغری سینا فرمول 2 :</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- بهترین محصول لاغری که دارای مجوز بهداشتی می باشد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- دارای قویترین مکانیزم لاغری یعنی کاهش اشتها ، چربی سوز و دفع چربی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- از بین برنده اشتهای کاذب و کاهنده واقعی اشتها</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- مانع جذب چربی به بدن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- کشیده شدن پوست و مانع ایجاد چین و چروک</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- کاهش چربی های اضافه ، دفع سم های موجود در سلول ها ی بدن و برطرف کننده کامل تورم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- لاغر شدن متعادل بدن بدون بازگشت به حالت قبل</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- متعادل کننده قند ، چربی و فشار خون</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- کاهش تری گلیسیرید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- تصفیه خون و سمع زدایی از بدن</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0); list-style: none;">- تغذیه کبد و بهبود سیستم گوارشی و متابولیسم بدن<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; font-family: Tahoma;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></span></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/6.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/539/" style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-weight: bold;">قیمت:&nbsp;<strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike>32,000 تومان</span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;زمان استفاده : 1 تا 2 ساعت قبل از ناهار و شام.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">میزان استفاده : هر بار یک قاشق غذا خوری حدود 4 تا 7 گرم و در یک روز 8 تا20 گرم.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">روش استفاده : داخل قوری یک قاشق چای سینا ریخته سپس تا 2 لیوان آب سرد بریزید بگذارید تا بجوشد توجه کنید بیشتر از 3 دقیقه در حالت جوش نماند بهتر است موقع جوشیدن چند بار هم بزنید. سپس با صافی ، صاف کنید بعد از ولرم شدن بنوشید.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">موارد منع استفاده :<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">&nbsp;- افرادی که بیماری های حاد مانند سرطان دارند و به هر دلیلی شیمی درمانی میشوند و یا بیماری های قلبی و کلیوی دارند، از این محصول استفاده نکنند. - خانم های باردار و یا شیرده از این محصول استفاده نکنند. - کودکان زیر 10 سال و افراد مسن زیر نظر پزشک استفاده کنند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;ترکیبات محصول :<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">چای سبز ، نعناع ، زیره سیاه ، زیره سبز ، گلمحمدی ، برگ سنا ، جلبک دریایی و غیره<br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"></font></span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;">وزن : 4 بسته 100 گرمی مجموعه 400 گرم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></font></span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); list-style: none;"><font size="2"><img title="چای لاغری سینا 2" src="http://dayanshop.com/uploads/images/dayanshop/sina2/1.jpg" alt="چای لاغری سینا 2" style="margin: 0px; padding: 6px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></font></span></p><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><font size="2">خـرید پستی &gt;&gt; قیمت فقـط : 32<span lang="en-gb" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;">.</span>000 تـومان</font></span></strong></span></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0); list-style: none;"><a href="http://dayan-shop.com/shopping-card/add/539/" style="font-family: tahoma; font-size: small; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; text-decoration: none;"><img src="http://dayan-shop.com/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px;"></a></span></strong></span></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></p></div><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><hr></center><center style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none;"><font size="2">خرید چای جدید سینا,بهترین چای لاغری,تبلیغ چای سینا2,چای فرومول 2 سینا,سایت خرید چا سبز لاغری,سفارش چای سینا2,خرید پستی چای سینا فرومول 2,قیمت چای سینا فرمول 2,ارزان ترین چای لاغری,پرفروش ترین چای لاغری,خرید چای لاغری ایرانی,خرید پستی چای لاغری سینا2,خرید آنلاین چای سینا فرمول 2,کد تخفیف چای سینا فرمول 2,نمایندگی چای سینا,آدرس شرکت چای سینا,چای سبز سینا,چای دکتر سینا,چای لاغری دکتر سینا,خرید چای لاغری دکتر سینا فرمول 2,فروش چای لاغری سینا,مزایا چای لاغری سینا,نحوه دم کردن چای دکتر سینا,طریقه درست کردن چای دکتر سینا,خرید عمده چای لاغری سینا,نمایدنگی چای سبز لاغری,سایت فروش چای لاغری,شرکت تیمن,چای رفاه,چای لاهیجان,چای ارزان,چای ایرانی,چای سبز,لاغری با چای,روش های لاغری,چگونه لاغر شویم,</font></center></span></div></div></div>